ضرورت شناخت نيازها و تئوری های نیاز در انگیزش-42077564

هدف از این پژوهش بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات50حجم88/141 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل ضرورت شناخت نيازها اگر كارمندان يك سازمان را از تأمين نيازهاي آنان محروم نمائيم با واكنش رواني كاركنان مواجه خواهيم شد. عدم ارضاء نيازها موجب مضرورت شناخت نيازها و تئوری های نیاز در انگیزش|42077775|rain-water|پایان نامه انگیزش,پایان نامه انگیزش شغلی,پایان نامه انگیزش کارکنان,پایان نامه انگیزه,پایان نامه ایجاد انگیزه در کارکنان,پایان نامه عوامل موثر بر انگیزش کارکنان,پایان نامه در مورد انگیزش,نظریه های انگیزش,نظریه های مربوط به انگیزش,نظریه های شناختی انگیزش,نظریه های انگیزشی در سازمان,نظریه های انگیزشی مازلو,تئوری های نیاز در انگیزش
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان ضرورت شناخت نيازها و تئوری های نیاز در انگیزش را مشاهده می نمایید.

هدف از این پژوهش بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات50حجم88/141 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
ضرورت شناخت نيازها

اگر كارمندان يك سازمان را از تأمين نيازهاي آنان محروم نمائيم با واكنش رواني كاركنان مواجه خواهيم شد. عدم ارضاء نيازها موجب مي شود كارمند مربوطه دچار مريضي رواني شود.به همين جهت نمي‌توان خصومت كارمندان با مديران، بي‌تفاوتي آنان نسبت به وظايف محوله و يا قبول نكردن مسئوليت در سازمان را به علت طبيعت بشر نسبت داد بلكه اين حالات نتيجه و عكس‌العمل برآورده نشدن احتياجات آنان است.

اگر مديران يك بعدي بينديشند يعني فقط به برآورده كردن احتياجات جسمي كارمندان توجه كنند و ديگر احتياجات را ناديده انگارند، عملاً باعث خواهند شد كه انگيزه ي كار در كارمندان از بين برود.اگر مديران توانايي لازم براي آگاهي از نيازهاي بارز و مسلط هر يك از كاركنان تحت نظارت خود را داشته باشند، بهتر مي توانند اين نيازها را ارضاء كنند.

بعنوان مثال اگر يك كارمند خاص مردم را دوست دارد،‌ نياز به دوست داشتن و مورد علاقه‌ي ديگران واقع شدن را دارد و نياز او براي پيوستگي با ديگران شديد است، در اين صورت، نبايد او را در جايي قرار دهيم كه ناگزير است به تنهايي به انجام وظايف شغلي بپردازد. بنابراين شناخت نيازها براي مديريت در جهت بكارگيري صحيح از منابع انساني يك ضرورت حتمي مي باشد (ساعتچي 1377، 35).

تئوري‌هاي نياز در انگيزش

1. سلسله مراتب نيازهاي مازلو
مازلو معتقد بود نيازهاي انسان به ترتيب اهميت طبقه‌بندي مي‌شوند و ابتدايي‌ترين آنها در پايين‌ترين پله سلسله مراتب قرار دارند. سه گروه از نيازهاي مرتبه پايين، را كه براي ايجاد راحتي در ابتدا بايد ارضا شوند نيازهاي محروميت مي‌نامند. دو گروه بالاي سلسله مراتب را به دليل اينكه بر رشد و پيشرفت انسان¬ها تأكيد دارند، نيازهاي رشد مي نامند.ابتدايي‌ترين نيازها در اين سلسله مراتب، نيازهاي زيستي با فيزيولوژيكي هستند.

فهرست مطالب
بخش: انگیزش 2
2-2- تعریف انگیزش 2
2-2-1 انگیزش و رفتار 4
2-2-2 تأثير انگيزه 5
2-2-3 نياز و انگيزش 5
2-2-4 نيازهاي ناخودآگاه 6
2-2-5 ابعاد انگیزش 6
2-2-6 تأثیر انگیزه بر عملکرد 7
2-2-7 نگرشي اسلامي به بحث انگيزش 7
2-2-7-1 انسان بر سر دو راهي 7
2-2-7-2 رابطه‌ي انگيزش و خير و شر 8
2-2-7-3 نيازهاي مادي 8
2-2-7-4 جاذبه‌هاي معنوي 9
2-2-8 کلیدهای اصلی اداره و رهبری انگیزش کارکنان 10
2-2-9 نقش انگيزش در سازمانها 11
2-2-10 ضرورت شناخت نيازها 13
2-2-11 تعريف نياز 14
2-2-12 مشخصات نيازها 14
2-2-13 مدير مسلمان و انگيزش‌ها 15
2-2-14 اسلام و انگيزش براي تأمين نيازمندي‌ها 16
2-2-15 تئوري‌هاي نياز در انگيزش 17
2-2-15-1 سلسله مراتب نيازهاي مازلو 17
2-2-15-2 نظريه ERG آلدرفر 19
2-2-15-3 نظريه‌ي دو عاملي هرزبرگ 19
انگيزنده‌ها:
2-2-15-4 نظريه نيازهاي سه گانه 20
2-2-15-5 تركيب ديدگاه‌هاي مختلف نياز 21
2-2-15-6 نظريه‌ي انتظار و احتمال 21
2-2-15-7 نظريه برابري 22
2-2-15-8 نظريه X و نظريه Y 23
2-2-15-9 نظريه هدف‌گذاري 24
2-2-15-10 نظريه اسناد 25
2-2-15-11 تئوري z اوچي 25
2-2-15-12 نظريه تقويت 26
2-2-16 از مفاهيم انگيزش چگونه در سازمان‌ها استفاده مي‌شود؟ 29
2-2-16-1 استفاده از انگيزنده‌ها 29
2-3-2 بررسی تحقیقات انجام شده در مورد انگیزش 31
2-3-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 31
2-3-2-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 35
2-4- چهارچوب نظری تحقیق 37
2-5- مدل مفهومی تحقیق 39

منابع و مآخذ 42
فهرست منابع فارسی 42
فهرست منابع انگلیسی 48


"